יום ו', יא’ בסיון תשע”ח
דף הבית מרחבים כיתתיים מקצועות לימוד אתם כותבים חדר מורים יצירת קשר

מערכת צלצולים שנה"ל תשע"ח 8:00 8:55 תפילה שיעור ראשון 8:55 9:40 שיעור שני 9:40 9:50 הפסקת אוכל בכיתה 9:50 10:10 הפסקה 10:10 10:55 שיעור שלישי 10:55 11:40 שיעור רביעי 11:40 11:55 הפסקה 12:00 12:45 שיעור חמישי 12:45 13:30 שיעור שישי 13:30 13:55 הפסקת אוכל וצהריים 13:55 14:40 שיעור שביעי 14:45 15:25 שיעור שמיני 15:30 16:10 שיעור תשיעי ‏