יום א', כט’ בכסלו תשע”ח
דף הבית מרחבים כיתתיים מקצועות לימוד אתם כותבים חדר מורים יצירת קשר

מערכת צלצולים שנה"ל תשע"ב 8:00 8:55 תפילה שיעור ראשון 8:55 9:40 שיעור שני 9:40 9:50 הפסקת אוכל בכיתה 9:50 10:10 הפסקה 10:10 10:55 שיעור שלישי 10:55 11:40 שיעור רביעי 11:40 11:55 הפסקה 11:55 12:40 שיעור חמישי 12:40 13:25 שיעור שישי 13:25 13:50 הפסקת אוכל וצהריים 13:50 14:35 שיעור שביעי 14:40 15:20 שיעור שמיני 15:25 16:05 שיעור תשיעי ‏