יום א', כט’ בכסלו תשע”ח
דף הבית מרחבים כיתתיים מקצועות לימוד אתם כותבים חדר מורים יצירת קשר

רקע וחזון בית ספרינו מוגדר כת"ת ממ"ד, מהווה בית חינוך והוראה ויש לשאוף שהאווירה תהיה בו בהתאם. הדבר אמור על ההתנהגות, התנהלות, היקף ורמת הלמידה, מקצועיות, פעילויות , תלבושת ואירועים. הדברים מיועדים הן לתלמידים ולתלמידות והן לצוות ההוראה כאחד. בשאלות חינוכיות והלכתיות ישמע ביה"ס לרב הישוב הרב יהודה קרויזר שליט"א. ביה"ס תתמ"ד מצפה יריחו שואף להוציא בוגרים הגאים ביהדותם ואשר התורה מהווה נר לרגליהם בבחינת תורת חיים המשלבת תורה עם דרך ארץ כדברי חז"ל יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. ביה"ס תתמ"ד מצפה יריחו יחנך להיקף והעמקה בלימוד התורה תוך הפנמה, אהבה ושמחה בלימודה. ביה"ס יחנך לערכים במצוות שבין אדם לחברו, לצניעות פנימית וחיצונית ויפעיל כל שנה תוכנית חברתית,מהנה, ערכית ועשירה. ביה"ס תתמ"ד מצפה יריחו רואה חשיבות לעמידה בכל דרישות משרד החינוך בלימוד וידיעה במקצועות הליבה והעשרה וישאף לעמידה ולמצוינות. בבית הספר לומדים בנים ובנות באגפים נפרדים. כך גם בהפסקות ובאירועים בית ספריים אין כל מקום לפעילות ולקשר בין בנים לבנות בביה"ס. אקלים חברתי ראוי משפיע ומאפשר אקלים למידה מיטבי ומרבי. על כן, צוות ביה"ס יפעל ליצירת אווירה נעימה, איכותית, בונה ומיטבית בין התלמידים ובין הצוות לתלמידים בדרך של דרכי נועם ואף בהצבת גבולות וענישה בעת הצורך. כללי לבוש וצניעות: תלמידי ותלמידות התתמ"ד יגיעו לביה"ס עם חולצות התלבושת האחידה כמחויב מהוראות משרד החינוך. התלבושת נבחרה בהתאמה לדרישות הבסיסיות בעולם החמ"ד ובהתייעצות עם רב הישוב. תלבושת הבנות כוללת חולצת שלושת רבעי וחצאית המגיעה מתחת לברך גם בישיבה. בימים בהם יש שיעור חינוך גופני תוכלנה הבנות להגיע עם מכנסיים מתחת לחצאית כשהיא כמוגדר לעיל. תלבושת הבנים כוללת חולצת טריקו או פולו כמפורסם בחוזר תלבושת אחידה. תלמידי כיתות החטיבה יגיעו לבושים במכנסיים ארוכים. בשיעורי חנ"ג יש להגיע עם הלבוש המתאים לפי הדרישה של המורים המלמדים. יש להקפיד על הגעה לתתמ"ד עם ציצית ולחזק את ההבנה וההקפדה על מצווה זו. אין ללכת בבית הספר יחפים או עם גרביים בלבד. צוות ביה"ס יקפיד על ביצוע הכללים כחלק יסודי בביה"ס. לתלמידים/ות שיגיעו שלוש פעמים ללא חולצת ביה"ס ישלח מכתב הבהרה להורים והדבר יבוא לידי ביטוי גם בהליכות. לתלמיד שיגיע ללא ציצית תינתן ציצית של ביה"ס בהשאלה וישלח מכתב הבהרה להורים. ובפעם השלישית הוא ילמד בכיתה אחרת ולחילופן יישקל עונש/צעד חינוכי נוסף. תפילה יום הלימודים מתחיל בתפילה. היקף התפילה ואופייה יותאמו לגיל התלמידים והתלמידות כשהמטרה היא לחנך לתפילה נכונה, ראויה ומכובדת, המורה יעשה כל שצריך לשם כך. על כל תלמיד ותלמידה להגיע בזמן לתפילה, להתנהג בכבוד המתאים לתפילה,לשמור על הסידור כיאות ולהתפלל כפי שנקבע בתתמ"ד . החל מכיתה ד' יתקיימו בימי שישי ובראשי חודשים תפילה במניין בבית הכנסת המרכזי. תלמידי כיתות ז'-ח' יתפללו תפילת שחרית במניין בארגון התתמ"ד ובכפוף לנהלים. סדר יום הלימודים יום הלימודים מתחיל בשעה שמונה בדיוק. רצוי להגיע כמה דקות לפני תחילת הלימודים לצורך התארגנות ראויה. אין לשחק בחצר ביה"ס במשחקי כדור לפני פתיחת יום הלימודים! התלמידים יעמדו בכניסת המורה לכיתה. השיעור יתחיל כאשר הכיתה נקייה ומסודרת וכל התלמידים יושבים במקומם עם הציוד המלא הנדרש לשיעור. במהלך יום הלימודים ישנן הפסקות לאכילה, שתייה והתאווררות יש להתרגל לעשות כל דבר בזמנו. את ארוחת העשר אוכלים בכיתה. יש להקפיד על נטילת ידיים וישיבה מסודרת ומתאימה של המורים והתלמידים בכיתה בעת ארוחת העשר וברכת המזון. על תורני הכיתה לדאוג להשארתה באופן ראוי – כסאות מורמים, כיתה נקייה ואורות ומזגן כבויים. מקום הלימודים המראה הנאה של בניין הלימודים נותן השראה לכולנו. יש להקפיד על שמירת הקישוטים והניקיון . אין לשחק בתוך מבנה התתמ"ד עם כדור- מלבד משחק פינג פונג. יש להקפיד על התנהגות נאותה בשירותים ושמירה על ניקיונם. במקביל ינוקו השירותים מספר פעמים ביום. כניסה לספריה תהיה רק עם מורה ולמטרה מוגדרת. לאחר הלימוד יש לסדר את הספרים והציוד. קשר עם הורים קשר עם הורים הינו מרכיב חשוב בחינוך בבחינת "והחוט המשולש לא במהרה ינתק". כל מחנך ומחנכת יוציאו דף קשר להורים ולתלמידים. בכיתות א'- ג' דפי הקשר יהיו בתדירות שבועית ובכיתות ד'- ו' פעם בשבועיים.דפי הקשר יכללו דבר תורה, סיכום כללי של השבוע וכן פירוט לפי נושאים או מקצועות. צוות ביה"ס יהיה בקשר עם הורים לפי צורך והוא פתוח תמיד לפניית הורים. עמידה בזמנים יש להגיע לתתמ"ד בזמן. תלמיד המאחר יירשם אא"כ מדובר באיחור מוצדק או מוסכם. תלמיד המאחר פעם שלישית במהלך חודש לימודים ובשיחה אישית עם המחנך לא נמצאה לכך הצדקה,יישאר למחרת שיעור נוסף ביה"ס וינצל את הזמן לביצוע משימה חינוכית מתאימה. למורה יש שיקול דעת לפעול לפי צורך באופן חינוכי אחר לפי המציאות. היעדרות תלמידים על כל היעדרות יש להביא אישור הורים.על היעדרות מחלה של שלושה ימים ומעלה יש להביא אישור רופא. יציאה לחו"ל במהלך השנה מחייבת את אישור מנהל המחוז. נוכחות בשיעורים ואווירת לימוד במהלך השיעורים על התלמידים והתלמידות להיות בכיתה ולהיות עסוקים בלמידה כנדרש. אין לצאת משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים. יציאה במקרים חריגים מחייבת אישור הנהלה וקשר עם ההורה- לאחר אישור ההנהלה. ארוחות יש חשיבות להביא אוכל מזין שיספיק למהלך יום הלימודים כולו. מילוי מים חמים למנה חמה יתאפשר רק מטרמוס המובא מהבית. אין אפשרות למלא מים חמים ממיכל ביה"ס. (ע"פ חוזר מנכ"ל ...) אירועי משמעת ואלימות אירועי משמעת ואלימות יטופלו בהתאם לתוכנית המוגנות. כל אירוע אלימות – מילולי או פיזי, נבדק. אם היה מכוון (לא משחק חצר או טעות) - יתועד וירשם. אירוע אלימות שני של אותו תלמיד יביא להענשה פנימית בביה"ס ומכתב אזהרה על השעיה. במקרה אלימות שלישי ומעלה יושהה התלמיד מביה"ס באישור המנהל.במקרים יוצאי דופן ובשיקול דעת של מחנכת, מחנך, הקשורים לאירוע והנהלה - תישקל תגובה מתאימה ושונה כבר באירוע הראשון. שימוש במכשירים סלולאריים מזכירות ביה"ס מאפשרת מתן קשר טלפוני בעת הצורך, על כן אין להביא מכשירים סלולאריים לביה"ס. במקרה של צורך חד פעמי והכרחי באותו יום, יש ליידע את המורה על כך ובכל מקרה הפלפון יהיה על שקט מוחלט ובתיק. במקרה של שימוש במכשיר נייד שלא לפי הכללים לעיל,יילקח המכשיר ע"י המורה ויוחזר בסוף יום הלימודים. ככלל אנו ממליצים לחסום את הפלאפונים הניידים לאינטרנט בבחינת "אל תחטאו בילד". טיפול רפואי במקרה של אירוע המחייב חלילה טיפול רפואי יש לפנות למורה תורן,למזכירה,להנהלה או לכל איש צוות זמין. חדר מורים חדר מורים הינו מקום השהייה לצוות ההוראה ויש לשמור על אופיו הנעים וייעודו החינוכי ,מקצועי וחברתי. כניסת תלמידים לחדר המורים אסורה באופן עקרוני ומתאפשרת אך ורק בנוכחות מורה ולזמן מוגדר שאינו מהווה הפרעה לנוכחים בו. אין למלא מים חמים מהמיכל בחדר המורים. הפסקות בכל הפסקה יהיו מורים תורנים בחצר ובאגפי הבנים והבנות ע"פ רשימה שתהיה במזכירות,חדר מורים ובכיתות הלימוד. כל בעיה או שאלה העולה לתלמידים ולתלמידות בהפסקה תטופל באופן ישיר ע"י התורנים. יש לכבד את סדר חלוקת המגרשים כמופיעה בלוח חלוקת המגרשים. אין לרכב בתתמ"ד על אופניים,גלגיליות וכל כלי רכיבה שהוא. אין לשחק עם כדור( מלבד פינג פונג) בתוך המבנה. יש לשמור גם בהפסקה על אווירה נעימה, יש לשמור על הפרדה מלאה בין כיתות הבנים והבנות גם בזמן ההפסקה. הוראה, שיעורי בית ומשימות לתלמידים יש חשיבות רבה למשימות חזרה והעשרה לתלמידים בביה"ס ובבית. בכל יום יינתנו ש"ב ומשימות במקצועות הנלמדים תוך תיאום לפי הצורך והמציאות. טיולים אנו רואים חשיבות רבה ביציאה לטיולים. על התלמידים להביא לטיול את כל הציוד הנדרש וכן אישור הורים. על ההורים ליידע על כל בעיה רפואית הקשורה לילדיהם.