יום ו', יא’ בסיון תשע”ח
דף הבית מרחבים כיתתיים מקצועות לימוד אתם כותבים חדר מורים יצירת קשר

מתוך חזון בית הספר בית ספרינו מוגדר כת"ת ממ"ד, מהווה בית חינוך והוראה ויש לשאוף שהאווירה תהיה בו בהתאם. הדבר אמור על ההתנהגות, התנהלות, היקף ורמת הלמידה, מקצועיות, פעילויות , תלבושת ואירועים. הדברים מיועדים הן לתלמידים ולתלמידות והן לצוות ההוראה כאחד. בשאלות חינוכיות והלכתיות ישמע ביה"ס לרב הישוב הרב יהודה קרויזר שליט"א. ביה"ס תתמ"ד מצפה יריחו שואף להוציא בוגרים הגאים ביהדותם ואשר התורה מהווה נר לרגליהם בבחינת תורת חיים המשלבת תורה עם דרך ארץ כדברי חז"ל יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. ביה"ס תתמ"ד מצפה יריחו יחנך להיקף והעמקה בלימוד התורה תוך הפנמה, אהבה ושמחה בלימודה. ביה"ס יחנך לערכים במצוות שבין אדם לחברו, לצניעות פנימית וחיצונית ויפעיל כל שנה תוכנית חברתית,מהנה, ערכית ועשירה. ביה"ס תתמ"ד מצפה יריחו רואה חשיבות לעמידה בכל דרישות משרד החינוך בלימוד וידיעה במקצועות הליבה והעשרה וישאף לעמידה ולמצוינות. בבית הספר לומדים בנים ובנות באגפים נפרדים. כך גם בהפסקות ובאירועים בית ספריים אין כל מקום לפעילות ולקשר בין בנים לבנות בביה"ס. אקלים חברתי ראוי משפיע ומאפשר אקלים למידה מיטבי ומרבי. על כן, צוות ביה"ס יפעל ליצירת אווירה נעימה, איכותית, בונה ומיטבית בין התלמידים ובין הצוות לתלמידים בדרך של דרכי נועם ואף בהצבת גבולות וענישה בעת הצורך. חזון בתחום התקשוב‏ ביה"ס ת"ת ממ"ד מצפה יריחו רואה ערך עליון בקידום וחינוך התלמידים והתלמידות לתורה ויראת שמים ולהצלחה בלימודים כלליים בבחינת "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ". ביה"ס שואף למקצועיות ועמידה בכל דרישות משרד החינוך והכנסת תוכנית המחשוב הינה בסיס משמעותי בהתאמת תוכנית החינוך למאה ה-21 תוך שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר לקידום הפדגוגיה ואיכות ההוראה בתורה, מידות, יראת שמיים ומקצועות הליבה. ביה"ס ישאף להטמיעה את העבודה המתוקשבת בצוות המורים ובקהילת הלומדים תוך בנייה מדורגת יסודית ואיתנה.